תקנון האתר


תקנון האתר

מבוא

• אתר https://www.d-and-s.com/ ("האתר") המופעל ע"י D&S-HomeSpa שירותי תיווך לטיפולי ספא, ארוחות שף ואירועים קטנים , ("D&S-HOMESPA " או "נותנת השירות") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת חבילות ספא או אירועים קטנים ("המוצר").

• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין  D&S-HomeSpa

 

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי pay pal והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י D&S-HomeSpa האשראי.

• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ, חשבונית מס/קבלה נשלחת באופן אוטומטי אחרי הרכישה.

•  D&S-HomeSpa שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

 

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של  D&S-HomeSpa עד 14 ימים וזאת במידה שזמן האירוע הוא לפחות כ30 ימים מתאריך ההזמנה.
על כל מקרה, בחלוף 14 ימים רצופים (*לא ימי עסקים) לא יהיה ניתן לקבל החזר על ביצוע עסקה 


אספקה המוצר

• לאחר קניית המוצר, המוצר מסופק במלואו לקונה, חבילות הספא וימי הכיף יסופקו בהתאם לתאריך ההזמנה. 

• D&S-HomeSpa לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. 

 

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של D&S-HomeSpa בטלפון  או  במייל


אחריות

• D&S-HomeSpa מקנה שירותי תיווך בין מטפלים ללקוח ובין השף ללקוח ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח ובעלי המקצוע חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של  D&S-HomeSpa

 

אבטחת מידע ופרטיות

• D&S-HomeSpa כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם D&S-HomeSpa ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

• D&S-HomeSpa נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת  D&S-HomeSpa ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא D&S-HomeSpa אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

•  D&S-HomeSpa מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

• בלחיצה על כפתורי שליחת הטפסים ומידע באתר, יש משום הסכמה ל D&S-HomeSpa או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של D&S-HomeSpa . בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של  D&S-HomeSpa

אנא שלח במייל d.and.s.homespa@gmail.com ושמך יוסר. 

קניין רוחני. 

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של  D&S-HomeSpa

• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם קורמורן.

 

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית


הצהרת הרוכש 

* ברכישה באתר מצהיר הלקוח שמודע לכך שהשירותים הינם מקצועיים בלבד, המוצעים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי תעודות וכל התנהגות לא נאותה תהיה נתונה לדין הישראלי.